Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /www/sites/8/site11248/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Ing. René Moyzes - Seznámení s WI-FI, otázky a odpovědi - Váš odborník v oblasti IT

Obsah:


RSS / AtomSeznámení s WI-FI, otázky a odpovědi

15 květen 2007 , Wi-Fi sítě , René Moyzes

Co je to Wi-Fi?

V oblasti počítačů jsou značkou Wi-Fi označena zařízení umožňující spojit bezdrátově zařízení do sítě a vytvořit tak lokální bezdrátovou síť WLAN (wireless local area network). K tomu, aby výrobce mohl označit svůj výrobek značkou Wi-Fi musí být v souladu se standardy sdružení Wi-Fi Alliance, které jsou odvozeny od standardu IEEE 802.11.

K čemu je Wi-Fi

Wi-Fi umožňuje levně a rychle vybudovat bezdrátovou síť, bez zásahů do budovy. Umožňuje připojit více počítačů i ve více budovách do jedné sítě, případně je společně připojit k serveru či internetu. Existuje také mnoho zařízení, které Wi-Fi využívají a nejsou to přímo počítače. Např: mobilní Skype bez nutnosti zapnutého PC, Wi-Fi kamery k ostraze objektu

Jaké jsou výhody a nevýhody Wi-Fi?

Výhody:

 • k vybudování sítě není potřeba zásahů do budovy
 • nižší náklady oproti kabelovým rozvodům
 • velký dosah
 • rychlá instalace
 • mobilita zařízení

Nevýhody:

 • nižší rychlost do 54 Mb/s, dle použitých zařízení a vzdálenosti
 • bezpečnostní rizika (popsáno níže)
 • signál šířený přes venkovní prostory je ovlivňován počasím
 • možné rušení signálu jinými zařízeními

Není rychlost 54Mb/s málo?

Ne, pro provoz běžných aplikací, internet, sdílení dat je tato rychlost plně dostačující.

Jaký dosah má Wi-Fi?

Dosah domovních zařízení je v rozsahu desítek metrů v budově, až po stovky metrů ve volném prostoru. Dosah směrových antén bývá až v kilometrech.

Co potřebuji k provozování Wi-Fi a kolik to stojí?

Aby jste se mohli připojit k bezdrátové Wi-Fi síťi, budete potřebovat počítač nebo PDA s Wi-Fi kartou. Ta může být vestavěná (především u notebooků), nebo externí ve formě USB zařízení. Wi-Fi karty se dají pořídit již od 700 Kč.

Pokud by jste chtěli vybudovat vlastní Wi-Fi síť budete potřebovat přístupový bod, označován jako access point (AP). Přístupové body se dají pořídit již od 1100 Kč. Některé přístupové body jsou vybaveny DSL modemem. Není pak potřeba další zařízení k tomu, aby jste si mohli vybudovat bezdrátovou síť připojenou k internetu prostřednictvím ADSL.

Komunikují spolu všechna zařízení označená zkratkou Wi-Fi?

Ne, nemusí tomu tak být. Existuje více rozšíření původního standardu IEEE 802.11. Označují se písmeny a,b,g… Vždy spolu komunikují zařízení, která podporují alespoň jeden společný standard. Např. zařízení podporující standardy IEEE 802.11, IEEE 802.11a komunikují se zařízením podporující standardy IEEE 802.11a, IEEE 802.11b. Obě podporují standard IEEE 802.11a. Je to stejné, jako když se domluví dva lidé, pokud oba ovládají alespoň jeden společný jazyk.

V čem se liší jednotlivé standardy?

Standardy se liší především ve frekvencích a přenosových rychlostech.

Standard Frekvence [GHz] Rychlost [Mbit/s]
IEEE 802.11 2,4 1 a 2
IEEE 802.11a 5 54
IEEE 802.11b 2,4 5.5 a 11
IEEE 802.11g 2,4 54

Standard IEEE 802.11g je zpětně kompatibilní se standardem |IEEE 802.11b

Je používání Wi-Fi bezpečné, případně jaká jsou rizika?

Ano, pokud se jednotlivé prvky správně nakonfigurují. Hlavní riziko Wi-Fi je šíření signálu do okolí. Na rozdíl od kabelového rozvodu, kde je síť přístupná jen pomocí kabelu, Wi-Fi síť je dostupná všude, kde je dostupný signál z Wi-Fi zařízení. Síť tak může být dostupná přes zeď mimo budovu, do dalších pater, k sousedům apod. Proto musí být dobře zabezpečená a komunikace mezi jednotlivými zařízeními šifrována, aby Vás nemohl nikdo odposlouchávat.

Rizika jsou následující:

 1. náhodné připojení k neznámým sítím
 2. nezabezpečený přístupový bod
 3. falešný přístupový bod
 4. nezabezpečený počítač připojený do veřejné sítě
 5. odposlouchávaní komunikace (emailů, hesel,…)
 6. ad-hoc připojení

Používám Wi-Fi jen k připojení k internetu, čeho bych se mohl bát?

Pokud připojíte svůj počítač do společné sítě s neznámými uživateli, je to jako byste nastoupil do autobusu. Záleží jen na tom, jestli je v autobuse někdo nakažen viry a zda-li je Váš imunitní systém těmto virům odolný. Jinak řečeno, záleží na tom, jak je Váš počítač zabezpečen proti napadení.
Mnoho sítí také bývá nešifrovaných. V takovémto případě, je možné v okolí odposlouchávat Vaši komunikaci, zjistit, na které stránky chodíte, co čtěte, s kým a co si píšete. Lze také zjistit Vaše heslo k emailové schránce.

Vypadá to, že Wi-Fi je lépe nepoužívat. Existuje cesta jak WiFi používat bezpečně?

Wi-Fi lze používat bezpečně. Je potřeba jen využít všechny dostupné metody, jak rizika minimalizovat. K provozu bezpečné sítě je potřeba zabezpečení nastudovat, nebo si najít někoho, kdo potřebné znalosti má.


Kdo jsem

René Moyzes
Malá strana 62
742 83 Olbramice
Česká Republika
rene.moyzes@itspecialista.cz

Microsoft Certified Professional


KategorieOdkazy